bodega septima

𝗕odega Septima, có nghĩa là thứ bảy của người Bỉ, là nhà máy rượu thứ bảy của công ty Grupo Codorniu-Raventos. Tọa lạc dọc trên tuyến đường số 7, ở Agrelo Lujan de Cuyo, Mendoza Agrentina. Nơi có sự cân bằng hoàn hảo giữa các di sản lịch sử, sự đổi mới và chất lượng tuyệt vời.

SEPTIMA – MALBEC

SEPTIMA – CABERNET SAUVIGNON

SEPTIMA – CHARDONNAY

SEPTIMA – GRAN RESERVA

SEPTIMA – OBRA